Alapítvány

„A jövő vendéglátóipari szakembereiért” Alapítvány

Alapítványunk célul tűzte ki a vendéglátás-idegenforgalmi szakképzés tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztését, a diákok külföldi szakmai gyakorlatának támogatását, valamint a szakmai versenyeken való részvétel színvonalának emelését.

Alapítvány támogatása:

Utalás esetére számlaszám: 11746005-20009348-00000000

„A jövő vendéglátóipari szakembereiért” Alapítvány

Megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a befizető nevét és a „támogatás” szöveget!

Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik az elmúlt években adójuk 1%-ával támogatták az alapítványunk céljainak megvalósulását!

Kérjük, hogy támogasson bennünket a jövőben is!

Adószámunk: 18855726-1-17


  1. Alapító:

Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Diáksport Egyesület (Szekszárd, Hunyadi u. 7.)

Az egyesületet a Tolna Megyei Bíróság 157. sorszámmal a Pk.60.157/1989. számú végzéssel vezette be a társadalmi szervezetek nyilvántartásába.

  1. Az alapítvány neve:

„A jövő vendéglátóipari szakembereiért” Alapítvány

  1. Az alapítvány székhelye:

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.

  1. Az alapítvány célja:

A Tolna megyei Önkormányzat Vendéglátóipari Szakképző Iskolája, illetve jogutódja szakmai oktató munkájának külső támogatása.

A vendéglátóipari szakképzés személyi és tárgyi feltételeinek (kiemelkedő tanulói teljesítmények jutalmazása, szakmai versenyek rendezése és finanszírozása, szakmai napok szervezése és támogatása, a szakoktatás iskolai tárgyi feltételeinek javítása, az iskolai oktatás szakmai szintjének emelése, a rászoruló, arra magatartás és szorgalom alapján érdemes tanulók anyagi támogatása, az iskola jeles évfordulói és más ünnepi rendezvények támogatása, az iskola tanulói sporttevékenységének támogatása) az iskolán kívüli forrásokból történő javítása.

  1. Az alapítvány jellege:

Jótékony célú társadalmi alapítvány. Az alapítvány nyitott: valamennyi magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező közösség a célok megvalósításához kapcsolódhat, ha a jelen alapítványrendelés céljával egyetért, s azt támogatja.

Az alapítvány a célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan mozgalommal, szervezettel, közösséggel és személlyel, amely (aki) a közös cél elérésén munkálkodik.

Az alapítvány célra rendelt tevékenysége közhasznú tevékenység.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az alapítványi célokra fordítja.

Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Alapítói okirat

Beszámoló

 

Megosztás ezzel:
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print